Nikdy nevieš...

Už len jeden mesiac!

Jeden mesiac ( do 31.1.2013) zostáva občanovi na rozhodnutie o II. pilieri. Vstúpiť – Nevstúpiť?  Vystúpiť - Nevystúpiť? II. pilier trápi občana, Sociálnu poisťovňu, DSS-ky.  Aké je najrozumnejšie riešenie? Všeobecné odporúčanie je:

1, II. pilier sa vyplatí ľuďom s príjmom nad 1000€ mesačne.                                                                              

2,  I. pilier je pre ľudí, ktorí majú do dôchodku menej ako 20rokov.                                                               

3,  I. pilier je pre ľudí ktorí zarábajú v hrubom menej ako je priemerná mzda.

Konečné rozhodnutie je však na občanovi. Či sa ešte niekedy II. pilier otvorí, je na budúcich vládach.