Nikdy nevieš...

ŠPECIÁLNA AKCIA - Ak život tak teraz !!!

Už len pár týždňov si môžu uzatvárať ženy životné poistenie, ktoré má aktuálne nižšie ceny pri väčšine poistení a pripoistení. Po 21.decembri 2012 to už možné nebude. Do platnosti totiž vstúpi smernica Európskej komisie, podľa ktorej bude v rámci uzatváranie poistenia zrovnoprávnené postavenie mužov a žien. Pre ženy sa tak aktuálne výška životného poistenia zvýši.