Nikdy nevieš...
späť

Poistenie motorových vozidiel

Poistenie áut môžeme rozdeliť na dve základné skupiny:

1. Povinné zmluvné poistenie (PZP)

2. Havarijné poistenie

 

Charakter PZP je zrejmý už z jeho názvu – povinné, vyplýva zo Zákona č.381/2001 Z. z. To znamená, že akékoľvek vozidlo, príves či motocykel nesmie vstúpiť na vozovku bez takéhoto poistenia. Ak dôjde prevádzkou vozidla ku škode na majetku či zdraví, chráni dané poistenie vinníka pred nárokmi poškodeného. Samozrejme, že výnimkou pri plnení je hrubé porušenie predpisov, alebo požitie návykových látok. Vo všeobecnosti je zaužívané, že PZP má byť čo najlacnejšie. Pri výbere daného poistenia je potrebné zodpovedať si pár dôležitých otázok:

 

  • aká je územná platnosť poistenia
  • či dané poistenie obsahuje spoluúčasť
  • aké mi ponúka benefity či pripoistenia – najmä pripoistenie čelného skla

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie a slúži na náhradu škôd vzniknutých na vlastnom motorovom vozidle, haváriou, krádežou či iným poškodením živelnými udalosťami. Medzi jednotlivými poisťovňami sú rozdiely v cene poistenia aj niekoľko sto eur. Pred uzatvorením takéhoto poistenia je dobré, aby si každý zvážil základné parametre ako je výška spoluúčasti, územnú platnosť, asistenčné služby a dokonca aj výška poistnej sumy.